TBT Webinar 3xG Green Internet!

22 lipca 2021

TBT1

Choć lato rozpoczęło się już na dobre, my nie zwalniamy tempa i powtarzamy wiedzę zdobytą na naszych webinarach przygotowujących do dalszej części projektu związanego z grudniowym Szczytem Młodych w Katowicach.

Na pierwszy ogień - kwietniowy webinar poświęcony kwestiom bardzo aktualnym, bo
związanym ze znaczeniem Internetu i nowych technologii dla ochrony środowiska. Tytułowe
3xG odnosiło się do trzech głównych obszarów tematycznych związanych z digital
sustainability - Green Internet, Green Tech i Green Generation to zagadnienia, wokół których
dyskusja toczyła się dyskusja na temat tego, w którą stronę powinniśmy zmierzać w
policymakingu dotyczącym wpływu Internetu i elektroniki na środowisko oraz w jaki sposób
młodzi ludzie mogą zaangażować się w budowę lepszej, bardziej zrównoważonej, wirtualnej
rzeczywistości.
Do spotkania zaprosiliśmy gości z różnych sektorów działalności związanej z tematyką
naszego spotkania - wśród speakerów znaleźli się zarówno członkowie organów
legislacyjnych tworzących prawo w zakresie digital sustainability, jak również praktycy
działający w branży technologicznej i przedstawiciele młodzieżowych organizacji
międzynarodowych zainteresowanych tematem zarządzania Internetem.
Ilias Iakovidis, członek Komisji Europejskiej, opowiadał o perspektywie Unii Europejskiej
dotyczącej wpływu postępu technologicznego na obecne działania legislacyjne. “Nie dajcie
się zwieść cyfryzacji, która może być rozwiązaniem dla ochrony środowiska, a nie tylko
czynnikiem pogarszającym jego kondycję”. Anjar Priandoyo z kolei, jako przedstawiciel
międzynarodowej korporacji PwC w swojej wypowiedzi podkreślił, jak ważne jest włączenie
zagadnienia zrównoważonego rozwoju w największych firmach świata do ogólnego planu
rozwoju organizacji. Ostatnią speakerką była Lily Edinam Botsyoe, która przedstawiła
zachodnioafrykańską perspektywę problemu zrównoważonej cyfryzacji i konieczności
zaangażowania współczesnej młodzieży jako przedstawicieli zielonej generacji w
podejmowanie nawet najdrobniejszych, indywidualnych inicjatyw - każda forma aktywizmu
może bowiem przerodzić się w większą, ogólną zmianę.
Spotkanie zakończyliśmy ogólną refleksją, że pomimo pochodzenia z różnych stron świata,
posługiwania się różnymi językami i posiadania zupełnie innego bagażu doświadczeń,
wszyscy pragniemy osiągnąć te same cele prowadzące do osiągnięcia bardziej
zrównoważonej ekologicznie rzeczywistości.