Przyszłość internetu w naszych rękach

IGF Młodych
Intro banner

IGF Młodych

IGF Młodych Polska to inicjatywa, która powstała w 2020 roku we współpracy z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym. Naszym głównym celem jest stworzenie otwartego forum wymiany doświadczeń i poglądów między młodymi ludźmi i ekspertami z różnych regionów i środowisk. Chcemy pogłębić dyskusję na temat kluczowych tematów dotyczących zarządzania internetem i zachęcić młodych ludzi do aktywnego zaangażowania, zarówno na poziomie regionalnym jak i międzynarodowym.

Otaczający nas świat zmienia się dynamicznie, czasem podążając w nieprzewidzianym wcześniej kierunku, dlatego uważamy, że warto rozważać wpływ internetu w szerszej niż dotychczas perspektywie, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu wybieramy Zielony Internet jako jeden z głównych obszarów naszych działań. Wierzymy, że młodzi ludzie są ważnymi interesariuszami w dialogu na temat tego, jak skutecznie działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu internetem.

Grupa młodych ludzi

IGF Młodych to otwarte forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat zarządzania internetem na arenie krajowej i międzynarodowej, które działa przy ONZ. Patronem IGF Młodych Polska jest NASK.

Inne ważne do omówienia kwestie to dostęp i integracja cyfrowa, edukacja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo i prywatność w sieci - ich znaczenia nie można umniejszyć, szczególnie w obecnych czasach pandemii. Mamy nadzieję, że poza wypracowaniem młodzieżowych propozycji postulatów, stworzymy metody ich realizacji. Zamierzamy nie tylko sprawić, by głos młodzieży w debacie publicznej był bardziej słyszalny - naszym celem jest pomóc młodym ludziom stać się decydentami w obszarach, które tworzą naszą przyszłość. Mniej debatowania, więcej działań!

Od 2005, co roku, odbywa się wielka, 4-dniowa konferencja ONZ, w trakcie której o zarządzaniu internetem na równych prawach debatują przedstawiciele rządów, sektora prywatnego, nauki, organizacji społecznych i technicznych. Po raz pierwszy w historii Polska będzie gospodarzem IGF. Światowy Szczyt Cyfrowy odbędzie się w Katowicach w dn. 6-10 grudnia 2021.

Więcej o IGF 2021
Więcej o inicjatywie ONZ