Aplikuj do grupy roboczej Youth Summit Project!

17 sierpnia 2021

logo

W grudniu tego roku Internet Governance Forum odbędzie się w Katowicach. Nieodzownym elementem każdego IGFu jest Youth Summit - inicjatywa szczytu młodzieżowego, która od kilku lat staje się coraz ważniejszą częścią całego wydarzenia. Możesz być jej częścią dołączając do naszych grup roboczych!

Projekt ma na celu stworzyć młodym ludziom przestrzeń do aktywnego uczestnictwa w procesie zarządzania Internetem, pozwalając im na udział w wielostronnym dialogu pomiędzy przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i środowisk akademickichna temat dziedzin takich jak cyberbezpieczeństwo, włączenie cyfrowe czy zrównoważony rozwój cyfrowy. W tym roku stawiamy na policy-making i związne z nim umiejętności docierania do różnych grup interesów. Z tego względu tegoroczny Projekt "Youth Summit" chcemy poświęcić przede wszystkim wspólnemu opracowywaniu sposobów, dzięki którym skutecznie będziemy mogli dotrzeć z naszymi pomysłami do osób i instytucji, które mają możliwości, by te pomysły wdrożyć w życie. Projekt "Youth Summit" składa się z dwóch głównych części: pierwsza z nich odbędzie się w październiku i listopadzie i będzie obejmowała pracę w małych grupach (5-6 osób), złożonych z uczestników z różnych krajów i prowadzonych przez młodych ekspertów. Praca każdej z grup koncentrować się będzie wokół jednego obszaru tematycznego, związanego z zarządzania Internetem - np. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, edukacji zdalnej itd. Głównym zadaniem członków grupy będzie wypracowanie policy papers, zwierających tzw. “points of action” - postulaty konkretnych rozwiązań dla problemów, jakie uczestnicy dostrzegają w danym obszarze polityki cyfrowej. Drugim etapem będzie zaprezentowanie przez uczestników efektów ich pracy w trakcie Youth Summitu, wydarzenia w dniu 0 IGF. Członkowie projektu będą mieli również możliwość uczestniczenia w pozostałej części konferencji IGF. Inicjatywa skierowana jest do osób pomiędzy 18. a 30. rokiem życia, które chciałyby postawić swoje pierwsze kroki w działalności związanej z poicy-makingiem oraz zarządzaniem Internetem. Dodatkowe doświadczenie będzie atutem kandydata, ale nie jest ono wymagane - sama motywacja do działania wystarczy :)

Aplikuj do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegóły w linku poniżej: https://yigfen.nask.pl/yen/registration/4255,Project-Youth-Summit-registration.html