Zaczynamy Project Youth Summit!

18 października 2021

projectpol

Parę dni temu mieliśmy przyjemność powitać uczestników Youth Summit Project podczas pierwszych obrad!

Aktualnie w projekcie Youth Summit bierze udział 81 wytypowanych osób, podzielonych pomiędzy dedykowane grupy robocze. Uczestnicy reprezentują różne grupy takie jak administracja rządowa, sektor prywatny, społeczeństwo informacyjne i społeczność techniczna, a także pochodzą z różnych stron świata: Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Północnej Ameryki, Azji i Europy.
 
Webinar kick-off został uroczyście otwarty przez Emilię Zalewską, członkini Komitetu Sterującego Youth IGF Polska. Po otwarciu zaprezentowane zostały największe wyzwania związane z zarządzaniem internetu, którymi podzielili się nasi goście high-level z ICANN.
Członkowie grup roboczych zaprezentują wyniki obrad podczas Youth Summit, który odbędzie się w Dniu 0 IGF 2021 w Katowicach. Szczyt Młodzieży będzie wydarzenień otwartym dla wszystkich zainteresowanych.