Szczyt Młodych ITU - WTDC Kigali 2022

31 maja 2022

wtdc

Choć od Internet Governance Forum w Katowicach minęło już przeszło pół roku, my nadal nie zwalniamy tempa i uczestniczymy w kolejnym, wyjątkowym wydarzeniu o światowym zasięgu. Już za kilka dni rozpocznie się długo wyczekiwana międzynarodowa konferencja International Telecommunication Union (ITU)

Założona w 1865 r. w celu ułatwienia
międzynarodowej łączności w sieciach komunikacyjnych, przydziela globalne pasma
radiowe i orbity satelitarne, opracowuje standardy techniczne, które zapewniają
bezproblemowe połączenie sieci i technologii, oraz dąży do poprawy dostępu do technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla społeczności o niedostatecznym zasięgu na całym
świecie.
Organizowana co cztery lata przez ITU Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji
(World Telecommunication Development Conference, WTDC) to ważne wydarzenie w
kontekście określanie strategii i celów rozwoju telekomunikacji/ICT, zapewniając przyszły
kierunek i wytyczne dla Sektora Rozwoju Telekomunikacji ITU. Utworzone do tej pory w
ramach szczytów strategie dotyczyły m.in. rozszerzania dostępu do Internetu na obszary
oddalone i wiejskie, wspierania środowiska umożliwiającego tworzenie komplementarnych
rozwiązań w zakresie łączności itd. Tegoroczny szczyt odbywa się w stolicy Rwandy - Kigali i
będzie poświęcony zagadnieniu zapewnienia “łączności niepołączonych w celu osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju”. Wydarzenie potrwa aż do 16 czerwca.
Z uwagi na co raz bardziej widoczny udział młodych w kreowaniu wizji przyszłości i roli
nowych technologii w tym zakresie, na dwa dni przed WTDC zaplanowano Generation
Connect Global Youth Summit - wydarzenie dla młodzieży skupionej wokół ITU i
zaprzyjaźnionych organizacji, które ma na celu zaangażowanie młodzieży z całego świata i
zachęcenie jej do udziału jako równorzędnych partnerów u boku liderów współczesnych
zmian cyfrowych, zapewniając młodym ludziom umiejętności i możliwości realizacji ich wizji
połączonej przyszłości. Szczyt odbędzie się w formie hybrydowej, z fizycznym udziałem
młodzieży, jak również z jej wirtualnym zaangażowaniem. Wezmą w nim udział młodzi
liderzy, przedsiębiorcy, w tym przedstawiciele największych firm technologicznych,
działacze społeczni, inżynierowie, specjaliści ds. polityki, studenci i inni.
Podczas szczytu poruszone zostaną kwestie wykluczenia cyfrowego i związane z nim
zagadnienia, takie jak umiejętności cyfrowe, płeć, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo w
sieci, przyszłość pracy, przedsiębiorczość, uzależnienie od technologii cyfrowych i inne.
Wydany zostanie dokument "Call to Action", który będzie szeroko promowany zarówno w
społeczności zajmującej się policymakingiem w zakresie technologii, jak i szerzej, wśród
światowych liderów i decydentów.
Jako Youth IGF Poland, organizacja zrzeszająca młodych ludzi zainteresowanych
zarządzaniem Internetem zarówno z Polski, jak i z całego świata, doskonale zdajemy sobie
sprawę z tego, jak kluczowe jest zapewnienie podstawowego prawa do dostępu do Internetu
w dzisiejszym, już niemalże w pełni scyfryzowanym świecie. Skuteczne działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju może się udać jedynie wtedy, gdy zaangażowani są wszyscy w
jak najbardziej efektywne implementowanie jego założeń. Kluczem do sukcesu
odpowiedzialnego przywództwa powinno być wspieranie tych, którzy z różnych przyczyn nie
potrafią samodzielnie pokonywać przeszkód stojących na drodze do pełnego rozkwitu i
ogólnospołecznego rozwoju.
Mając za sobą organizację zeszłorocznego Youth Summitu w ramach Internet Governance
Forum, chcielibyśmy podzielić się zdobytym doświadczeniem i nieść dalej wizję wykreowaną

wspólnie z uczestnikami “Project: Youth Summit”, zawartą w utworzonych przez nas Points

of Action. Ponadto, ponieważ każdy z nas jest ekspertem w innej dziedzinie (lub do bycia
ekspertem się przygotowuje), będziemy aktywnie uczestniczyć w poszczególnych
spotkaniach organizowanych w ramach Global Youth Summit - między innymi dotyczących
cyberbezpieczeństwa, etycznej sztucznej inteligencji, a także budowaniu równych szans dla
kobiet w sektorze technologicznym.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji i sprawozdań z wydarzenia na kanałach
społecznościowych Youth IGF Poland i NASK.


Do zobaczenia w Kigali (zdalnie i stacjonarnie)! Więcej informacji na stronie: https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Pages/default.aspx